M1332B MC1332B外圆磨床

M1332B

MC1332B

 

规格及主要技术参数

项目 unit M1332Bx1000/1500/2000/3000 M1332Bx2000/3000
可磨外圆长度 mm 1000/1 500/2000/3000 2000/3000
可磨外圆直径 mm ф8-ф320 ф8-ф320
中心高 mm 150 500
最大工件重量 mm 0.1 ~4 0.1 ~4
工作台速度 kg 38 38
砂轮最大线速度 mm 1100/1600/2100/3100 2100/3100
工作台最大移动量 mm -3-+7*/-3+6*-2~+5*/-2~+3*/ -2~+5*/-2~ +3*
工作台转动范围 mm ф600x 75xф305 ф600x 75xф305
外圆砂轮尺寸 mm 500                              800 500                              800
头架主轴转速 mm

Max.φ400x 50xφ203

Min.φ280x50xφ203

Max.φ400x50x φ203

Min.φ280x50x φ203

砂轮主轴转速 m/s 1100 1100
头架顶尖 mm NO.5 NO.5
尾架顶尖 r/min NO.4/NO.4/NO.5/NO.5 NO.5
快速进退量 mm 50 50
手轮一转砂轮架移动量 kw 2/0.5 2/0.5
手轮一格砂轮架移动量 mm 0.01/0.0025 0.01/0.0025
电机总功率 kg 14.27 14.27
机床外型尺寸(长×宽x高) kg (3605/4605/5605/7605)*1810x1515 (5605/7605)x1810x1515
机床重量 kg 4000/4600/6600/8600 6600/8600

 

 

主要附件
全套电气设备 1套 全套冷却设备 1套
砂轮外圆修整器 1套 砂轮压紧盘 2套
砂轮平衡轴 1套 开式中心架

1000x1  1500x2

2000x3  3000x3

机床垫铁

1000x11套1500x13

2000x15套3000x18

   

 

 

 

 

 特殊附件
砂轮平衡架 1套 端面修整器 1套

 

 

 

 

工作精度
外圆

≤1500 1.5μm

>1500 2.5μm

表面波纹度 1μm
纵截面内直径的一致性

≤750 5μm

>750 8μm

表面粗糙度 Ra 0.16μm

 

 

 

 

·M1332B外圆磨床是在M1332A外圆磨床的基础上派生设计而成的。该机床适用于磨削IT6-IT5精度的圆柱体或圆锥体的回转体工件。
·机床工作台纵向移动由液压无极传动,也可手轮传动,润滑为小孔节流卸荷形式。
·砂轮架横向移动具有液压快速进退、手动微量进给和砂轮自动周期进给功能。
·工件、砂轮、油泵和冷却泵分别由独立电机驱动。
·砂轮主轴轴承采用两组由四块轴瓦组成的滑动轴承。主轴加粗,电机加大,磨削效率高。
·砂轮修整器置于尾架上,且尾架有液压顶尖后退装置。·机床采用具有各运动部件的电气、液压连锁机构,操作安全可靠。
·MC1332B系列工作台移动采用静压导轨。

产品手册

请下载产品手册以获取更多产品详细信息。

PDF Download   

留言反馈